Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder ved institutt for biologi for bachelor i biologi (BBI) og bachelor i havbruksingeniør (BIHAV) og diverse masterprogram innen biologi (MSBIO, MSOCEAN, MSNARM og MLREAL)

  • Utdanningsplaner og vitnemål
  • Søknader om permisjon og deltidsstudium
  • Forhåndsgodkjenning av studieopphold og innpassing av ekstern utdanning
  • Studieplanarbeid

Utdanning

  • Masters in Environmental Toxicology fra NTNU, fullført juni 2018
  • Bachelor i biologi fra NTNU, fullført juni 2016 

Det er bare å komme innom kontoret mitt på Realfagbygget! Jeg sitter som regel på kontoret, men det er også mulig å avtale en veiledningstime via mail eller telefon.