Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

Studieveileder

 • Jeg er studieveileder for engelsk (årsstudium, bachelor, master og det internasjonale masterprogrammet M.Phil in English Linguistics and Language Acquisition) og for fransk (årsstudium, bachelor og master). Jeg veileder også studenter som tar lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK).
 • Jeg kan gi råd om og hjelpe med trivsel og mestring, spørsmål om utdanningsplaner, emnevalg, progresjon, eksamen, utveksling, jobbmuligheter, bytte av studieprogram og så videre, og er også tilgjengelig dersom du trenger noen å snakke med. Les mer om hva jeg som studieveileder kan hjelpe deg med.
 • Jeg er vanligvis å finne på kontoret mitt mandag - fredag mellom kl. 9 og 15. Du er velkommen til å droppe innom eller avtale tid på forhånd via epost, telefon, Skype for business eller ved personlig oppmøte.
 • Tilbakemelding på studieveiledning: Jeg tar gjerne imot både ris og ros dersom du har vært på veiledning hos meg. 

Studieadministrasjon

 • Rådgiver med administrativt ansvar for studieområdet (studieplanarbeid, kvalitetssikring av utdanning, studiesaker) ved ISL
 • Studieveiledning - utdanningsplaner, fagvalg og generell veiledning
 • Studiesaker - innpassing av utdanning fra andre læresteder, vurdering med tanke på opptak til master, søknader om permisjon og deltidsstudier
 • Internasjonalisering - studentutveksling, mottak av internasjonale studenter (MPhil-programmet)
 • Referent og saksforbereder for studieprogramrådene for engelsk og fremmedspråk
 • Studieplanarbeid
 • Kvalitetssikring av utdanning (KVASS) - oppfølging av emneevalueringer, referansegrupper:
  http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet

Utdanning

 • Master i fransk (NTNU 2006). Tittel på masteroppgave: Une perspective existentialiste sur les images dans Les Belles Images de Simone de Beauvoir
 • Praktisk-pedagogisk utdanning - PPU (NTNU 2008)
 • Bachelor i språk og litteratur med fordypning i fransk og allmenn litteraturvitenskap (NTNU 2004)
 • I tillegg utdanning i engelsk og nordisk.