Bakgrunn og aktiviteter

BAKGRUNN:

 • 2017 - d.d.: Forsker, NTNU, Insitutt for samfunnsmedisin og sykepleie 
 • 2006 - d.d.: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for helsetjenesteforskning
 • 2012 - 2017: PhD-kandidat, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
 • 2010 og 2013: Foreldrepermisjoner
 • 2004 - 2006: Master i samfunnsøkonomi, NTNU
 • 2000 - 2004: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag

PHD-PROSJEKT:

 • Tema: Sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse i den norske arbeidspopulasjonen - kausalitet og seleksjonseffekter
 • Data: HUNT 2, FD-trygd, Reseptregisteret. Aa-registeret, BoF-registeret, Dødsårsaksregisteret
 • Metode: Regresjonsanalyser, case-crossover, naturlig eksperiment 
 • Verktøy: Stata

FAGLIGE INTERESSER:

 • Arbeid og psykisk helse
 • Velferdsforskning
 • Sykefraværsforskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Kvantitativ og kvalitativ metode - metodetriangulering

 

FORSKNIGSGRUPPE VED NTNU:

FORSKNINGSGRUPPE VED SINTEF Teknologi & samfunn:

 • Helsetjensteforskning

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene. (2018) Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. 2018. ISBN 978-82-14-06657-9. SINTEF Rapport (2018:00206).
 • Wiggen, Øystein; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene; Hansen, Jakob Hønborg; Færevik, Hilde. (2018) ST4 - Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. 2018. ISBN 978-82-14-06768-2. SINTEF Rapport (2018:00205).
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. (2015) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 2015. ISBN 9788214059946. SINTEF Rapport (A27362).
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Jensberg, Heidi; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 - Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2013. ISBN 978-82-14-05523-8.
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 ; A23879. 2013. ISBN 9788214055238.
 • Slettebak, Rune; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011. 2013. ISBN 9788214055238. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen. 2013. ISBN 9788214055221. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. 2013. ISBN 9788214055221.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Jensberg, Heidi; Lippestad, Jan Wilhelm. (2012) Sykefravær - gradering og tilrettelegging. 2012. ISBN 9788214053869.
 • Kaspersen, Silje; Ose, Solveig Osborg; Slettebak, Rune Thorkildsen. (2011) Ressursinnsats i psykisk helse- og rustjenester. Sammenstilling og analyse av personellinnsats i kommunene og spesialisthelsetjenesten i 2010. 2011. ISBN 9788214053838.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje. (2011) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2007-2010. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2011. ISBN 9788214052374.