95088303
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.04.011

Bakgrunn og aktiviteter

Samfunnsøkonom med sans for sosialepidemiologi og de magiske forskningsmulighetene som ligger i å koble data fra ulike register.

BAKGRUNN:

 • 2012 - d.d.: PhD-kandidat, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
 • 2006 - d.d.: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for helsetjenesteforskning
 • 2004 - 2006: Master i samfunnsøkonomi, NTNU
 • 2000 - 2004: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag

PHD-PROSJEKT:

 • Tema: Arbeidsledighet og psykisk helse - kausalitet og seleksjonseffekter
 • Data: HUNT 2, FD-trygd, Reseptregisteret. Aa-registeret, BoF-registeret, Dødsårsaksregisteret
 • Metode: Regresjonsanalyser (Cox/overlevelsesanalyse, logistisk regresjon, instrumentvariabelmetode m.m.)
 • Verktøy: Stata

FAGLIGE INTERESSER:

 • Arbeid og psykisk helse
 • Velferdsforskning
 • Sykefraværsforskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Kvantitativ og kvalitativ metode - metodetriangulering

 

FORSKNIGSGRUPPE VED NTNU:

FORSKNINGSGRUPPE VED SINTEF Teknologi & samfunn:

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill. (2015) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. 2015. ISBN 9788214059946. SINTEF Rapport (A27362).
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Jensberg, Heidi; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 - Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2013. ISBN 978-82-14-05523-8.
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 ; A23879. 2013. ISBN 9788214055238.
 • Slettebak, Rune; Kaspersen, Silje Lill; Ose, Solveig Osborg. (2013) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011. 2013. ISBN 9788214055238. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen. 2013. ISBN 9788214055221. SINTEF Rapport.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius; Ose, Solveig Osborg. (2013) Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. 2013. ISBN 9788214055221.
 • Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Buland, Trond Hallgeir; Slettbakk, Rune; Ose, Solveig Osborg. (2012) Holdninger til fravær og nærvær i skole og arbeidsliv. 2012. ISBN 978-82-14-054958.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Jensberg, Heidi; Lippestad, Jan Wilhelm. (2012) Sykefravær - gradering og tilrettelegging. 2012. ISBN 9788214053869.
 • Kaspersen, Silje; Ose, Solveig Osborg; Slettebak, Rune Thorkildsen. (2011) Ressursinnsats i psykisk helse- og rustjenester. Sammenstilling og analyse av personellinnsats i kommunene og spesialisthelsetjenesten i 2010. 2011. ISBN 9788214053838.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje. (2011) Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2007-2010. Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon. 2011. ISBN 9788214052374.
 • Andersson, Helle Wessel; Kaspersen, Silje Lill; Bungum, Brita; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond Hallgeir. (2010) Psykisk helse i skolen- Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det emd Monica,STEP-ungdom møter ungdom, og Venn1.no. 2010.
 • Andersson, Helle Wessel; Bungum, Brita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond. (2010) Psykisk helse i skolen. Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det med Monica?, STEP - ungdom møter ungdom og Venn 1.no. 2010. ISBN 9788214047929. SINTEF Rapport.