Bakgrunn og aktiviteter

BAKGRUNN:

 • 2017 - d.d.: Forsker, NTNU, Insitutt for samfunnsmedisin og sykepleie 
 • 2006 - d.d.: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, Gruppe for helsetjenesteforskning
 • 2012 - 2017: PhD-kandidat, NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
 • 2004 - 2006: Master i samfunnsøkonomi, NTNU
 • 2000 - 2004: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag

PHD-PROSJEKT:

 • Tema: Sammenhengen mellom arbeidsledighet og helse i den norske arbeidspopulasjonen - kausalitet og seleksjonseffekter
 • Data: HUNT 2, FD-trygd, Reseptregisteret. Aa-registeret, BoF-registeret, Dødsårsaksregisteret
 • Metode: Regresjonsanalyser, case-crossover, naturlig eksperiment 
 • Verktøy: Stata

FAGLIGE INTERESSER:

 • Helsetjenesteforskning (både spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og allmennlegetjenesten)
 • Arbeid og helse
 • Sykefraværsforskning
 • Kvantitativ og kvalitativ metode - gjerne metodetriangulering

 

FORSKNIGSGRUPPE VED NTNU:

FORSKNINGSGRUPPE VED SINTEF:

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling