Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Subramanian, Sattanathan; Sztromwasser, Pawel Szymon; Petersen, Kjell; Puntervoll, Pål. (2012) Direct data transfer between SOAP web services in orchestration. iiWAS2012: The 14th International Conference on Information Integration and Web.