course-details-portlet

IT6104 - Databaseteknikk for helsepersonell

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Hvordan kan faktiske forhold og hendelser representeres i form av strukturerte data som kan deles og være til informasjon og nytte for mange? Databasesystemer er programsystemer for å tilgjengelig-gjøre, vedlikeholde og styre tilgangen til samlinger av data. En samling av data som forvaltes av ett databasesystem er en database. Databasene er grunnleggende elementer i alle IT-løsninger. Uten data er det ingen informasjon å bruke - dele, tolke, utforske eller lære av.

Databaseteknikk er en forutsetning for utnyttelse av data som ressurs. Faget omhandler datamodellering og designteori for relasjonsdatabaser og programmering mot relasjonsdatabaser.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om:

 • Databasesystemer, generelle egenskaper og systemstruktur.
 • Datamodellering med vekt på entity-relationship-modellen (ER-modellen).
 • Relasjonsdatabasemodellen, overgang fra ER-modell til database på tabellform, relasjonsmodellen.
 • Spørrespråk: Relasjonsalgebra og SQL- Structured Query Language.
 • Datalagring, organisering av data for rask uthenting og sammenstilling
 • Metoder som gir korrekt utførelse og sikker lagring
 • Metoder for å sikre mot ikke-autorisert innsyn i og bruk av data

Etter fullført kurs skal deltakeren ha ferdigheter innen:

 • Datamodellering med entity-relationship-modellen.
 • Realisering av relasjonsdatabaser.

Etter fullført kurs skal deltakeren ha:

 • Kunnskap om anvendelser av databasesystemer og forståelse for nytte og begrensninger ved slike systemer.
 • Modellering av og analytisk tilnærming til datatekniske problemer.
 • Strategikunnskap om betydningen av informasjonsinfrastruktur og deling data fra strukturerte datasamlinger
 • Bestillerkompetanse relatert til datalagring i IKT-systemer.
 • Kunnskap om personvern og databaser
 • Kunnskap nyere systemtyper som NoSQL og skylagring, og datavarehus.

Læringsformer og aktiviteter

Samlings- og nettbasert.

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktiske øvinger - individuelt og i gruppe. Etter hver enkelt samling gis det hjemmeoppgaver som gir deltakerne rask og umiddelbar erfaring i bruk av teoretisk innsikt til å løse konkrete, realistiske eksempelproblemer. Mesteparten av undervisningen foregår på engelsk.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlingene

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Tre års utdanning fra høgskole / universitet og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grad.

Kursmateriell

Oppgis på Blackboard ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Innlevering
07.06.2024


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU