Bakgrunn og aktiviteter

Turid Fånes Sætermo er sosialantropolog med doktorgrad fra NTNU (2016). Hun er for tiden postdoktor på prosjektet Living Integration (2017-2020, FRIHUMSAM) som handler om hvordan integrering forstås og praktiseres i noen utvalgte norske lokalsamfunn. Hun underviser i flere emner på BA og MA-nivå i fagområdet Likestilling og Mangfold.

Sætermo har tidligere jobbet som forsker bl.a. på det NTNU-finansierte prosjektet Strukturelle og organisatoriske forutsetninger for arbeidsinkludering av unge mennesker med sammensatte utfordringer, og på det EU-finaniserte prosjektet Inter-sectoral Health Environment Research for Innovations (INHERIT, H2020-EU.3.1.2). I sitt doktorgradsarbeid forsket hun på tematikker som skilled migration, migration policies, identitet, tilhørighet og flerkulturelle samfunn.

 

Pågående prosjekter: 

 

Tidligere prosjekter:

  • Strukturelle og organisatoriske forutsetninger for arbeidsinkludering av unge voksne med sammensatte utfordringer (Dept of neuromedicine and Movement science, NTNU)

  • INHERIT - Identifying ways of Living, Moving and Consuming that Protect the Environment and Promote Health and Health Equity. http://www.inherit.eu/ (Dept. of Public health and nursing, NTNU)

  • Work unlimited - Identity Construction in a Global Context (Dept.of Social anthropology, NTNU)

  • WORKS - Work Organisation and Restructuring in the Knowledge Society -  https://cordis.europa.eu/project/rcn/75919_en.html

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2019

  • Anthun, Kirsti Sarheim; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild; Hope, Siren; Maass, Ruca Elisa Katrin; Sætermo, Turid Fånes; Morris, George A.. (2019) Implementing Triple-Win Case Studies for Living, Moving and Consuming that Encourage Behavioural Change, Protect the Environment, and Promote Health and Health Equity. 2019.

2018

  • Sætermo, Turid Fånes. (2018) Migration Across Intersecting Temporalities: Venezuelan Migrants and 'Readiness' in Montreal. Migration, Temporality, and Capitalism: Entangled Mobilities across Global Spaces.

2016

  • Sætermo, Turid Fånes. (2016) Negotiating Belonging as 'Ideal Migrants': An Ethnographic Study of Skilled Migration from Venezuela to Canada. 2016. ISBN 978-82-326-1954-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (308).

2010

2003

  • Sætermo, Turid Fånes. (2003) Neighbours, Networks and Negocios. An Anthropological Study of Informal Economic Practices in Havana, Cuba. . 2003.