Bakgrunn og aktiviteter

Pensjonist: 

Gjest med litt støtteaktivitet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Mikkelsen, Øyvind; Schmid, Rudolf; Martinsen, Morten. (2010) Biomonitorering av benzen. 2010.