course-details-portlet

TDT4137 - Kognitive arkitekturer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kognitive arkitekturer bidrar til økt integrert forståelse om oppbyggingen av intelligente systemer og hvordan disse interakterer med den eksterne verden. Emnet tar opp underliggende infrastrukturer og hvordan forskjellige subsystemer samspillerer for å skape en koherent kognisjon. Det fokuseres blant annet på korttids- og langtids-hukommelse, representasjon av mentale strukturer, funksjonelle prosesser, og læringsmekansimer. I denne kontekst ser en også på evaluering av brukergrensesnitt som kognitiv kompleksitetsanalyse, og på avansert multimodal interaksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten en generell innføring i begrepsapparat, metoder og teknikker innen kognitive arkitekturer. Ferdigheter: Studenten skal være i stand til å benytte aktuelle metoder og teknikker.Generell kompetanse: Studenten skal skal gjennom praktiske og teoretiske oppgaver forstå og anvende kognitive arkitekturer og ha et helhetlig bilde av intelligente systemer. Kandidaten skal kjenne fagfeltets historikk og grunnlag hentet fra kunstig intelligens, kognitive vitenskaper og bla menneske-maskin interaksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, selvstudium og øvinger. Et antall obligatoriske øvinger må bli godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Dersom det etter utsatt eksamen fremdeles er karakteren stryk, eller ved gjentak, kan obligatorisk aktivitet fra tidligere semester godkjennes av instituttet.

Eksamen blir kun gitt på engelsk, men studentene kan svare på norsk om de foretrekker det.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart (samling av artikler)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 55
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 47
SL210 Sluppenvegen 14 48
SL520 Sluppenvegen 14 7
SL238 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU