Bakgrunn og aktiviteter

Min faglige bakgrunn er Ergoterapi og Sosial- og Samfunnspsykologi. For tiden holder jeg på med mitt Doktorgradsprosjekt "Hvordan skape helsefremmende nærmiljø?

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Ihlebæk, Camilla. (2016) The Application of salutogenesis in vocational rehabilitation settings. Handbook of Salutogenesis.
  • Maass, Ruca Elisa Katrin; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild. (2016) The Application of Salutogenesis in Cities and Towns. Handbook of Salutogenesis.

Rapport/avhandling

  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Espnes, Geir Arild. (2013) Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2012 - Lev Vel. 2013. ISBN 978-82-93158-15-8. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (1).