Bakgrunn og aktiviteter

Ronny Bergmann er førsteamanuensis ved institutt for matematiske fag siden mars 2021.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner