Bakgrunn og aktiviteter

Seniorforsker ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kontoradresse: Brøsetveien 100

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner