Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fritzsch, Robert; Kennedy, Mark William; Bakken, Jon Arne; Aune, Ragnhild Elizabeth. (2013) Electromagnetic Priming of Ceramic Foam Filters (CFF) for Liquid Aluminium Filtration. Light Metals 2013.
  • Fritzsch, Robert; Mirzaei, Behzad; Kennedy, Mark William; Aune, Ragnhild Elizabeth. (2013) Automated Quantification of SiC-Particles in Solidified A356 Aluminium using ImagePro Plus® 7.0. Characterization of Minerals, Metals, and Materials 2013 Jiann-Yang Hwang.