course-details-portlet

TMT4330 - Ressurser, energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave med muntlig justering 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Oversikt over mineralbasert industri og dens rolle i verden inkludert spørsmål om bærekraft i denne industrien, og hvordan slike spørsmål kan håndteres i dag og i fremtiden. Utnyttelsen av mineraler og mineralprodukter med de komplikasjoner forbruket av ikke-fornybare mineralressurser representerer er et sentralt tema i kurset. Dette inkluderer også generering av avfallsprodukter assosiert med slik virksomhet. Kurset har en flerfaglig tilnærming som forsøker å integrere synspunkter fra bergverksindustrien og metallurgisk industri med betraktninger basert på samfunnsvitenskap, energi, økologi og økonomi.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:- Identifisere og beskrive virkningene en industriell aktivitet kan ha på miljøet- Forklare de ulike aspektene ved alternative metoder for å redusere en gitt miljøpåvirkning.- Velge nødvendige tiltak med hensyn på og forklare nødvendigheten av kjemiske kontroll.- Formulere og analysere problemstillinger knyttet til gjenvinning og resirkulering av metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Ordinære forelesninger i deler av pensum, mens studentene i grupper vil få ansvar for å undervise de resterende deler av pensum. Det forventes også at studentene utarbeider en semesterrapport som adresserer viktige momenter som behandles. Det forventes at hver student er til stede på minst 80% av forelesningene. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Vurdering:

  • Skriftlig eksamen
  • Rapport med obligatorisk muntlig justering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen omgjøres til muntlig

Kursmateriell

W. J. Rankin «Minerals, Metals and Sustainability – Meeting Future Material Needs» CSIRO publishing, 2011, ISBN978-0-415-68459-0 Støttelitteratur oppgis ved undervisningsstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4505 3.7 HØST 2012
TMT5505 3.7 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 C 30.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 32
Høst ORD Oppgave med muntlig justering 20/100

Innlevering
24.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU