Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Webredaktør
  • Prosjektstøtte
  • Bestiller
  • Regnskap/fakturahåndtering og omposteringer
  • Variabel lønn, reiseregninger, honorarer og refusjoner
  • Arbeidsavtaler til læringsassistenter og timegodkjenning
  • Pensum
  • Tilrettelegging av infrastruktur til vitenskapelig personale
  • Arrangementsstøtte
  • Ekspedisjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling