Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

  • Bestiller
  • Innkjøp
  • Regnskap/fakturahåndtering og omposteringer
  • Webredaktør
  • Prosjektstøtte
  • Arrangementsstøtte
  • Variabel lønn, reiseregninger, honorarer og refusjoner
  • Førstelinje

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling