Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Wiseman, Angela M.; Kupiainen, Reijo P.; Mäkinen, Marita. (2017) Talking Back and Redesigning Texts: Critical Media Literacy for Elementary Students in an Afterschool Program. 2017. ISBN 978-3-200-05486-8.
  • Kotilainen, Sirkku; Kupiainen, Reijo P.. (2015) Reflections on media education futures - yearbook 2015. Nordicom. 2015. ISBN 9789187957161. Children and Youth in the Digital Media Culture (2015).
  • Kupiainen, Reijo P.. (2013) Media and Digital Literacies in Secondary School (New Literacies and Digital Epistemologies). Peter Lang Publishing Group. 2013. ISBN 1433118408. New Literacies and Digital Epistemologies (59).

Del av bok/rapport

  • Kupiainen, Reijo P.; Kulju, Pirjo; Mäkinen, Marita; Wiseman, Angela M.; Jyrkiäinen, Anne; Koskinen-Sinisalo, Kirsi-Liisa. (2020) Future pedagogical approaches to digital and multimodal practice in early childhood education. The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.
  • Kupiainen, Reijo P.. (2019) Media Literacy in Finland. The international encyclopedia of media literacy.
  • Kupiainen, Reijo P.. (2018) Mediepedagogiske teorier for fremtiden?. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
  • Kupiainen, Reijo P.; Leinonen, Hanna; Mäkinen, Marita; Wiseman, Angela M.. (2016) A Digital Book Project with Primary Education Teachers in Finland. New Literacies and Teacher Learning — Professional Development and the Digital Turn.
  • Kotilainen, Sirkku; Kupiainen, Reijo P.. (2015) Foreword and introduction - media education futures. Reflections on media education futures - yearbook 2015.