Bakgrunn og aktiviteter


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jorge, Raquel Santos. (2013) Environmental consequences of electricity transmission and distribution - a life cycle perspective. 2013. ISBN 978-82-471-4597-5.