course-details-portlet

TGB4205 - Hydrogeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teori for grunnvannsdannelse i bergarter og løsmasser, akvifertyper, grunnvannstrømning, teorien bak pumpetester og beregning av hydrauliske parametre, grunnvannskjemi, vannkvalitetskriterier, geologiens betydning for vannkvalitet, grunnvannsforurensning (uorganisk og organisk), spredningsmekanismer og mottiltak, undersøkelsesmetodikk herunder prøvetakingsprosedyrer, brønndimensjonering, beskyttelsessoner, alternative uttaksmetoder, forvaltning og lovverk.

Læringsutbytte

Ingress: Emnet skal gi studenten anvendte kunnskaper om metoder for undersøkelser av grunnvann i løsmasser og fjell, samt kjemisk utvikling og karakterisering.

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskaper om:

 • Grunnvann i fjell og løsmasser.
 • Karakteristiske hydrogeologiske parametre og metoder for bestemmelse av disse.
 • Hovedprinsippene for vannets strømning.
 • Kjemisk utvikling og karakterisering.
 • Dimensjonering av grunnvannsbrønner og beskyttelsessoner.
 • Alternative uttaksmetoder.
 • Enkle prinsipper for vannbehandling.
 • Kjennskap til norsk grunnvannsforvaltning og lovverk.

Ferdigheter: Studenten kan utføre:

 • Vurdering av grunnens (fjell og løsmasseavsetninger) potensiale for uttak av grunnvann.
 • Beregning av karakteriserende hydrogeologiske parametre for uttak av grunnvann ved bruk av testmetoder i felt.
 • Prøvetaking og karakterisering av grunnvannets kjemiske sammensetning.
 • Evaluering av fare for forurensning.
 • Enkel dimensjonering av grunnvannsbrønner ut fra ønsket vannmengde.
 • Vurdering og angivelse av metoder for beskyttelse (klausulering).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og obligatoriske ekskursjoner (1 dag) med rapport. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Ekskursjon,1-2 dager

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

B. Brattli: Fysisk og kjemisk hydrogeologi, 3 utg., Pensumhefte, Akademika 2018, samt lysark og annen utdelt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0542 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Hydrogeologi
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 57
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU