TGB4205 - Hydrogeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Teori for grunnvannsdannelse i bergarter og løsmasser, akvifer typer, grunnvannstrømning, matematisk formelapparat, beregning av hydrauliske parametre, grunnvannskjemi, vannkvalitets kriterier, geologiens betydning for vannkvalitet, grunnens renseevne, spredning av uorganiske og organiske forurensning og mottiltak, undersøkelsesmetodikk herunder prøvetakingsprosedyrer, brønndimensjonering, beskyttelsessoner, alternative uttaksmetoder.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi studenten anvendte kunnskaper om metoder for undersøkelser av grunnvann i løsmasser og fjell, samt kjemisk utvikling og karakterisering.

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Grunnvann i fjell og løsmasser.
- Karakteristiske hydrogeologiske parametre og metoder for bestemmelse av disse.
- Hovedprinsippene for vannets strømning.
- Kjemisk utvikling og karakterisering.
- Dimensjonering av grunnvannsbrønner og beskyttelsessoner.
- Alternative uttaksmetoder.
- Enkle prinsipper for vannbehandling.

Ferdigheter:
Studenten kan utføre:
- Vurdering av grunnens (fjell og løsmasseavsetninger) potensiale for uttak av grunnvann.
- Beregning av karakteriserende hydrogeologiske parametre for uttak av grunnvann ved bruk av testmetoder i felt.
- Prøvetaking og karakterisering av grunnvannets kjemiske sammensetning.
- Evaluering av fare for forurensning.
- Enkel dimensjonering av grunnvannsbrønner ut fra ønsket vannmengde.
- Vurdering og angivelse av metoder for beskyttelse (klausulering).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og obligatoriske ekskursjoner (1 dag) med rapport. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon,1-2 dager
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

B. Brattli: Fysisk og kjemisk hydrogeologi, 3 utg., kompendium NTNU, 2009, samt lysark og annen utdelt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0542 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.