Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt NSMO, NTNU fra august 2004. Testdesigner innen matematikk i videregående skole og grunnleggende ferdigheter i regning i grunnskolen (Nasjonale prøver i regning). Fra 2020 utvikling av eksamen i matematikk på videregående skole.

Undervisningserfaring fra ungdomsskolen i fagene matematikk, naturfag og informatikk (15 år). Kursholder i matematikkdidaktikk for lærere fra 4. klasse til videregående skole. Kompetanse i klassisk elementanalyse (SPSS) og IRT (Xcalibre).