Bakgrunn og aktiviteter

  • AD-fakultetets nettredaktør og ansvarlig for Innsida
  • Foto dokumentasjon/kunst
  • Grafisk utforming og publisering; plakater, brosjyrer, rapporter og bøker
  • Organisering av utstillinger og gjesteforelesninger
  • Prosjektbasert publisering

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hestnes, Anne Grete; Lien, Anne Gunnarshaug; Gustavsen, Arild; Matusiak, Barbara Szybinska; Risholt, Birgit Dagrun; Jelle, Bjørn Petter; Mathisen, Hans Martin; Andresen, Inger; Georges, Laurent; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Schlanbusch, Reidun Dahl; Gao, Tao; Hegli, Tine; Berker, Thomas; Kristjansdottir, Torhildur; Novakovic, Vojislav; Eik-Nes, Nancy Lea; Tolstad, Ole. (2017) Zero Emission Buildings. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2055-7.
  • Nilsen, Dag; Tolstad, Ole; Solberg, Helge. (2011) Arkitektur i hundre, fotos og tegninger (21 stk). Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2690-4.

Rapport/avhandling

  • Haugen, Tore I; Aasen, Tone Merethe; Blakstad, Siri Hunnes; Burheim, Lindis; Moltubakk, Nils Jørgen; Tolstad, Ole; Lohne, Jardar. (2014) NTNU 2060 Visjoner for Campusutvikling. 2014. ISBN 978-82-7551-098-1.