Oddbjørn Grandum

Overingeniør Institutt for fysikk Fakultet for naturvitenskap
73591994
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-187

Bakgrunn og aktiviteter

Sivilingeniør teknisk fysikk (1984), dr.scient fysikk (1997)

Arbeidsområder

  • HMS-koordinator ved IFY
  • Strålevernkoordinator ved IFY
  • Teknisk drift i laboratorier
  • Utdeling av teknisk etanol ved IFY
  • Gasskoordinator ved IFY