Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som rådgiver ved Institutt for psykisk helse. Arbeidsoppgaver er i første rekke lederstøtte og forskningsrådgivning.

Utdanning
Jeg er utdannet sosiolog fra NTNU med samfunnsfag, internasjonal politikk og sosialantropologi som støttefag

Arbeidserfaring
Jeg har tidligere jobbet ved:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap - NTNU
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse - NTNU
Avdeling for helse- og sosialfag (HiST)
Avdeling for sykepleierutdanning (HiST)
Fakultet for helse- og sosialvitenskap (NTNU)