Nils Arne Ree

Universitetslektor Institutt for språk og litteratur
73596518
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3 * 3506B

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Ree, Nils Arne; Kristiansen, Atle. (2013) Hva kreves av en lærer i norsk som andrespråk/fremmedspråk?. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.
  • Ree, Nils Arne. (2007) The interlocutor as an active part in an oral test situation or an experiment in rhetoric. A Human Touch to Language Testing.

Rapport/avhandling