Bakgrunn og aktiviteter

IE-IMF, Økonomirådgiver/Controller

Ansvar for  instituttets økonomi innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet:

- plan, budsjett og oppfølging  

- prognoser, rapportering og evaluering

- oppfølging av interne prosjekter 

- koordinerig av PBO-prosessen

- lederstøtte innen PBO

 

Tidligere arbeidserfaring

2020-2022   NTNU, NV, fakultetsadministrasjon

  • Økonomirådgiver

2000-2020    Statens Lånekasse for utdanning

  •  Rådgiver, Første konsulent, Konsulent

1887-1997   Diverse arbeidserfring innen økonomi og regnskap 

Utdanning

  •  Master of Public Administrasion, NTNU, Handelshøgskolen
  •  Siviløkonom 
  •  Bachelor i IT

Masteravhadling

Hvilke konsekvenser har implementering av ABE-reformen for NTNU og Lånekassen? En kvalitativ undersøkelse av ressurser, tiltak og virkninger (Kirksæther &Valsø Engdal, 2021).