Bakgrunn og aktiviteter

Yrkeserfaring

 
2020 
Seniorkonsulent, NV Økonomi- og Planseksjonen
 
 
*Mine arbeidsoppgaver er innen økonomi- og virksomhetsstyring med fokus mot fakultetens økonomi, både BFV og BOA, og samspillet mellom disse. Oppgavene omfatter budsjettarbeid, økonomi- og regnskapsanalyse, resultat-oppfølging og rapportering, lederstøtte med tilhørende systemløsninger, arbeidsprosesser og -rutiner samt  leiestedoppfølging for tre felles forskninginfrastrukturer - FFI.
*Utfører innkjøp/bestilling og fakturering/fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen og FFIer. *Har ansvar for faglig og administrativ koordinering og samhandling med andre økonomifunksjoner. *Deltar i utvikling av økonomifunksjonene/-rollene, samt økonomimatrisen. Er IT-brukerstøtte - superbruker Basware PM, IP, CM. *Deltar i  implementering av forbedrede prosesser og rutiner for risikostyring og internkontroll.
*Deltar i utviklingen av effektive prosesser og rutiner innen økonomi- og virksomhetsstyring, herunder i utviklingsprosjekter/-aktiviteter ved NTNU og NV-fakultetet.
 
 
 
2000 - 2020
Rådgiver, Første konsulent, Konsulent; Statens Lånekassen for utdanning i Trondheim 
 
1997 - 1997
Renskapssjet ved privat radiostasjon
 
1994 -1996
Regnsakapsfører ved metallurgisk meglerfirma 
 
1992 - 1993
Regnskapsfører, lønn ved statelig jernbaners sentrale regnskapskontor
 
1991 - 1992
Regnskapsfører ved privat bedrift for produksjon av utelekeplasser
1988 - 1991
Regnskapsfører ved statelig metallurgisk meglerfirma 
 
1987 - 1988
Sekretær ved Fakultet for teoretisk mekanikk; Statens tekniske universitet for jernbanetransport
 
 

Utdanning

 

 

 

 

2019 - 2021
NTNU, Handelhøyskolen , Master of Public Administration 
1999 - 2000
Norsk videreutdanning Midt-Norge AS , Regnskap med EDB
 
1992 - 1996
Master i økonomi, regnskap og audit.
 
1987 - 1991
Bachelor , Ingeniør i data og systemteknikk.  
 
 
Verv
 
 
 
 
 
2005 -2009
 
 
Statens Lånekasse for utdanning i Trondheim - Verneombud