Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Laboratorieleder ved Institutt for energi- og prosessteknikk

Fagområde: Energi fra biomasse og avfall

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner