Bakgrunn og aktiviteter

Konferanseadministrasjon NTNU konferanser:

  • Oppsett av påmeldingssider med hotell og sosiale arrangement og deltakerbehandling
  • Abstracts- og paperhåndtering
  • Oppsett av NTNU konferansers event-app
  • Bestillinger og oppfølging av leverandører
  • Sekretariat under gjennomføring

Faste årlige konferanser:

  • NOKIOS - Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor
  • Læringsfestivalen