sdu-collage

digitale skjermflater for tegning

Velkommen til Skolen i digital utvikling

Velkommen til skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling!

Skolen i digital utvikling blir i år gjennomført digitalt

Konferansedato: 3. - 4. november 2020

Se programmet >>

Velkommen til alle skoleledere, skoleeiere, til alle skolefaglig ansvarlige i direktorat, i lærerorganisasjoner, og hos fylkesmannen, lærerutdannere og alle andre som er opptatt av skoleutvikling og IKT

 

Som vanlig er det bredde i konferanses tema, både i plenum og sesjoner. I år gir vi særlig oppmerksomhet til skolenes erfaringer med "koronapedagogikken" og ledelse av den. Vi ser også framover til de mulighetene digitalisering gir i Fagfornyelsen. Dette er en konferanse som skal være til nytte og til inspirasjon for alle som skal lede skoleutvikling. Det er ikke bare enkelt å lede en god utvikling av digitalisering i egen skole, eller i egen kommune / fylkeskommune. Det er en sammensatt oppgave med ukjente faktorer. Kunnskap om ledelse, kunnskap om utviklingsarbeid, kunnskap om digitalisering går sømløst over i hverandre, og er hele tiden gjenstand for refleksjon og endring. Derfor blir det viktig å sette av tid til å utvikle egen kunnskap, og å få bedre innsikt i og større forståelse for egen rolle i skolens digitaliseringsarbeid.

Skolen i digital utvikling har i alle år vært konferansen hvor skoleledere og skoleeiere møtes. Dette er to dager som er en god investering i egen, og i skolens utvikling.

 

REG RSB

 

Påmelding for SDU 2020 åpner i september

Samarbeidspartnere

Arrangør:

NTNU logo

Samarbeidspartner:

Udir logo

Del denne siden

Del denne siden: