Mona Overvik

Førstekonsulent, ekspedisjon/førstelinje Institutt for språk og litteratur
73596529 91619494
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5557A

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Bachelor med fordypning i språkfag
Fagoversetter engelsk

 

Arbeidsoppgaver:

Eksamensarbeid
Oversettingsarbeid
Varebestilling
Daglig drift