Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

Ansatt som avdelingsingeniør ved institutt for bioteknologi

* Utfører bestillinger for ansatte, tar varemottak og kontrollerer at regningene stemmer ved bruk av BasWare PM og IP.

* Stoffkartotekansvarlig (Eco Online).

* Medlem i teknisk gruppe

* Serviceperson

* Har tidligere hatt verv som verneombud og kjørt sekvensering og fragmentanalyser på ABI sekvenseringsmaskin. 

_______________________________________________________________

Utdannet ved Østfold Ingeniørhøgskole, kjemilinje med fordypning i bioteknologi og instrumentell analyse siste studieår (1989-1992).

Ansatt ved HIST-avd. for næringsmiddelfag aug.1992-nov.1997

Ansatt ved UNIGEN, Sintef B des.1997-mai 2003

Ansatt ved NTNU instutt for bioteknologi mai 2003 - --->