Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Mitt arbeid omhandler vannkraftplanlegging med hensyn på flere markeder. Modeller som er i kommersiell bruk i dag tar kun hensyn til handel av kraft i spot-markedet. Forskningsprosjektet «Integrating Balancing Markets in Hydropower Scheduling Methods (IBM)» som jeg er en del av er initiert og ledet av SINTEF Energi, hvor min medveileder Arild Helseth er prosjektansvarlig. Målet er å undersøke hvilken påvirkning det har at man inkluderer andre markeder, slik som balansekraftmarkedene, i planleggingsmodellene for så å implementere metoder som har vist seg å gi verdifulle resultat i eksisterende modeller.

Metoden vi så langt har undersøkt er Stokastisk Dual Dynamisk Programmering (SDDP) som er avansert metode for å løse flertrinns stokastiske problemer. Videreutvikling av denne og eventuelle andre metoder vil bli undersøkt for å kunne gi en så god beskrivelse av «multi market»-problemet som mulig.

IBM prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og seks av de største vannkraftprodusentene i Norge og Sverige (Statkraft, Vattenfall, E-CO, Hydro, Agder Energi og Lyse).

Hovedveileder: Prof. Magnus Korpås

Bakgrunn

  • Stipendiat ved Inst. for elkraftteknikk, NTNU. (2015-)

  • Siv.Ing. fra Energi og Miljø ved NTNU. Tittel: «Long-Term Scheduling of Hydro Power Syst

  • Utveksling ved ETH Zürich. (2013-2014)

  • Corporal in the Norwegian Armed Forces. Stationed at the Transportation Branch of CC-Air HQ Ramstein in Germany. (2009-2010)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hjelmeland, Martin N.; Korpås, Magnus; Helseth, Arild. (2016) Combined SDDP and simulator model for hydropower scheduling with sales of capacity. 2016 13th International Conference on the European Energy Market : EEM2016.
  • Hjelmeland, Martin N.; Larsen, Camilla Thorrud; Korpås, Magnus; Helseth, Arild. (2016) Provision of rotating reserves from wind power in a hydro-dominated power system. 2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2016.
  • Helseth, Arild; Mo, Birger; Fodstad, Marte; Hjelmeland, Martin Nødland. (2015) Co-optimizing sales of energy and capacity in a hydropower scheduling model. PowerTech Eindhoven 2015.

Rapport/avhandling

  • Hjelmeland, Martin N.; Korpås, Magnus. (2015) Long-term Scheduling of Hydro Power Systems in Multiple Markets. 2015.