Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med modellering og simulering av kraftsystemet og startet på PhD-studiene høsten 2016. Min PhD omhandler "Produksjon av hydrogen fra vannkraft og vindkraft i områder med begrenset nettkapasitet". PhD-en er en del av et SINTEF-prosjektet HYPER der vi ser på produksjon av hydrogen fra både naturgass og fra vann- og vindkraft ved bruk av elektrolyse. Noen av spørsmålene jeg ønsker å undersøke er:

  • Hvilken effekt kan produksjon av hydrogen ha på kraftsystemet angående behov for utbygging av nye kraftlinjer, kan hydrogenproduksjonsanlegget drives slik at vi utnytter eksisterende kraftlinjer bedre? Kan en hydrogenprodusent levere fleksibilitet på et transmisjonsnettnivå?
  • Hvilken effekt vil et hydrogenproduksjonsanlegg ha på eksisterende kraftproduksjon og på utbygging av ny fornybar kraftproduksjon som vindkraft i regionen?
  • Hva er optimal størrelse på elektrolysøranlegg og bufferlager for et hydrogenproduksjonsanlegg? Hvilke faktorer er avgjørende for dimensjoneringen?
  • Hvordan bør et slikt anlegg driftes? Modeller skal utvikles for å svare på dette spørsmålet, hvilke egenskaper er viktig å ta hensyn til i disse modellene og hva type modell bør brukes?

Tidligere utdanning:

På masterstudiet valgte jeg spesialiseringen "energianalyser og planlegging" og har fokusert på å studere kraftsystemet på et overordnet nivå med emner innen stabilitet, kraftflyt og optimering. I prosjekt- og masteroppgaven jobbet jeg med henholdsvis vannkraftproduksjon i flere kraftmarkeder (Spot og FCR-N) og studerte effektene på kraftsystemet dersom vannkraft- og vindkraftproduksjon koordineres. I disse prosjektene jobbet jeg med en SDDP/SDP-modell utviklet av SINTEF som ligner deres ProdRisk-modell.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017