Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er doktorgradsstipendiat ved industriell økologi, hvor jeg forsker på plastforurensning i havet. Mitt fokusområde er å utvikle globale modeller for å kvantifisere potensielle innvirkinger av plastsøppel på marin biodiversitet, med formål om at dette skal kunne integreres i livssyklusanalyser (LCA). I forbindelse med dette tar jeg del i en internasjonal faggruppe som arbeider med å integrere ulike miljøpåvirkninger som følge av marint søppel i LCA-rammeverket: https://marilca.org/.

Plast som har havnet på avveie kan skade marin fauna på en rekke ulike måter, og for tiden arbeider jeg med effekter på arter som blir viklet ("entangled") inn i plastavfall. Dette arbeidet er en del av det ERC-støttede prosjektet Atlantis: http://www.atlantis-erc.eu.

Jeg er utdannet med gradene B.Sc. i biologi fra NMBU og M.Sc. i industriell økologi ved NTNU, der jeg ble uteksaminert våren 2020.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner