Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er postdoktor ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har fullført doktorgraden min ved UiT i 2018. Du kan lese mer om meg på min engelske side.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Velnic, Marta; Anderssen, Merete; Westergaard, Marit. (2018) Ditransitive structures in Croatian adult and child language: The role of animacy and givenness. 2018. ISBN 978-82-8244-193-3.