Marit R. Pettersen

Førstekonsulent Institutt for pedagogikk og livslang læring
73595269
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * DU2-153

Bakgrunn og aktiviteter