Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Jeg er utdannet allmennlærer og lektor i norsk ved HIST i Trondheim. Før jeg begynte å arbeide i lærerutdanningen i 2013, var jeg i mange år ansatt i grunnskolen. Der fikk jeg erfaring med arbeid på ulike trinn og i ulike roller.

Forskningsinteresser:

  • Sjangerpedagogikk som metode for å utvikle elevenes skriveferdigheter.

  • Hvordan kan praksislærere og oppfølgingslærere sammen styrke utbyttet av praksisstudiene?

  • Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

  • Lesing av sammensatte tekster i læreboka.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner