Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D. stipendiat innenfor metallproduksjon ved Insitutt for Materialteknologi, ansatt siden november 2017. Jeg studerer slagg i  silisium- og ferrosilisiumproduksjon, både den akkumulerte og den som tappes ut av ovnen.

Jeg er sivilingeniør fra 2017, Industriell Kjemi og Bioteknologi. I min masteroppgave studerte jeg en av reaksjonene inne i silisiumovnen under produksjon, 2SiO2 + SiC = 3SiO + CO.

 

Publikasjoner

Effect of Different Polymorphs of SiO2 on the Reaction between SiO2 and SiC in Si Production, Student report, NTNU, 2016.

 

Effect of Different Polymorphs of SiO2 on the Reaction between SiO2 and SiC in Si Production, Master thesis, NTNU, 2017. 

 

Se alle publikasjoner i databasen: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Folstad&fornavn=Marit&sort=ar&bs=50

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Folstad, Marit Buhaug; Ksiazek, Michal Tomasz. (2020) Report of a Si excavation 2019. 2020.