course-details-portlet

SOS8007 - Kvalitativ analyse

Om emnet

Faglig innhold

I forelesninger presenteres og diskuteres den kvalitative samfunnsforskningens egenart, samt ulike kvalitative datagenereringsprinsipper og prinsipper for analyse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan de ulike prinsippene kan produsere ulike typer kvalitative data. I øvingsopplegget får studentene praktisk trening i analyse av kvalitative data. Noen øvinger vil være basert på framlegg av forskningsartikler og kapitler i grupper og/eller plenum.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder
  • ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne analysere et empirisk materiale ved hjelp av kvalitativ metode

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, etter spesifisert forelesningsplan. Veiledning av paperet. Paperet skal være en selvstendig behandling av et tema fra undervisningen. Det bør være på inntil 20 sider. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til emnet de 2 første undervisningsukene blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuelt paper. En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen. Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert paper i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert paper, må dette presiseres i paperet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3007 10.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU