SOS8007 - Kvalitative forskningsmetoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 1/1

Faglig innhold

I forelesninger presenteres og diskuteres den kvalitative samfunnsforskningens egenart, samt ulike kvalitative datagenereringsprinsipper og prinsipper for analyse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan de ulike prinsippene kan produsere ulike typer kvalitative data. I øvingsopplegget får studentene praktisk trening i kvalitativ datagenerering og analyse av kvalitative data. Noen øvinger vil være basert på framlegg av forskningsartikler og kapitler i plenum.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder
- ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder

Ferdighetsmål - studenten skal:
- kunne bruke ulike kvalitative metoder for datagenerering og analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger tilsvarende 6 timer pr uke, etter spesifisert forelesningsplan. Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Oppgaven skrives som et gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger og deltakelse i undervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3007 10.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 1/1
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.