course-details-portlet

SOS8007 - Kvalitativ analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/1
Muntlig eksamen

Faglig innhold

I forelesninger presenteres og diskuteres den kvalitative samfunnsforskningens egenart, samt ulike kvalitative datagenereringsprinsipper og prinsipper for analyse. Kurset legger vekt på en refleksjon over hvordan de ulike prinsippene kan produsere ulike typer kvalitative data. I øvingsopplegget får studentene praktisk trening i analyse av kvalitative data. Noen øvinger vil være basert på framlegg av forskningsartikler og kapitler i grupper og/eller plenum.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha innsikt i prinsipper for kvalitative forskningsmetoder
  • ha kjennskap til utfordringer knyttet til bruk av ulike kvalitative forskningsmetoder

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne analysere et empirisk materiale ved hjelp av kvalitativ metode

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger tilsvarende 6 timer pr uke, etter spesifisert forelesningsplan. Vurderingsform: Semesteroppgave og muntlig eksamen. Oppgaven skrives som et gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger og deltakelse i undervisning

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3007 10.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/1
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU