Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat hos MR Cancer Gruppen, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Det Medisinske Fakultet (DMF), NTNU. Jeg startet i denne stilingen desember 2015.

Forskning

Mitt forskningsfokus er metabolsk profilering av prostatakreftvev. Til dette formålet bruker jeg metoder som inkluderer HR-MAS MRS (high-resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy), MALDI MSI (matrix assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy imaging), immunohistokjemi, forskjellige mRNA analyse metoder og multivariat analyse. Et hovedmål i min forskning er å identifisere metabolske og transkriptomiske markører/signaturer som kan belyse cellebiologien i prostatakreftvev.

Utdanning

  • 2013-2015: Master i Molekylærmedisin, DMF, NTNU
  • 2010-2013: Bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

Tidliggere akademisk arbeid og prosjekter

  • Masteroppgave: MicroRNA profiling using formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue - Quality assessment of microRNA profiles from FFPE and matched fresh frozen prostate tissue in relation to storage time by applying Next Generation Sequencing.
  • iGEM 2013 konkurranse deltagelse. Prosjekt: VesiColi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner