Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er postdoc hos MR Cancer Gruppen, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Det Medisinske Fakultet (DMF), NTNU.

Forskning

Mitt forskningsfokus er metabolsk profilering av prostatakreftvev. Til dette formålet bruker jeg metoder som inkluderer HR-MAS MRS (high-resolution magic angle spinning magnetic resonance spectroscopy), MALDI MSI (matrix assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy imaging), immunohistokjemi, forskjellige mRNA analyse metoder og multivariat analyse. Et hovedmål i min forskning er å identifisere metabolske og transkriptomiske markører/signaturer som kan belyse cellebiologien i prostatakreftvev.

Utdanning

  • 2013-2015: Master i Molekylærmedisin, DMF, NTNU
  • 2010-2013: Bioteknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

Tidliggere akademisk arbeid og prosjekter

  • Masteroppgave: MicroRNA profiling using formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue - Quality assessment of microRNA profiles from FFPE and matched fresh frozen prostate tissue in relation to storage time by applying Next Generation Sequencing.
  • iGEM 2013 konkurranse deltagelse. Prosjekt: VesiColi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner