Linda Mentzoni Granmo

Seniorkonsulent HR og Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser

liiv@ntnu.no
99016828 Kontor A416. Ankeret, 4. etg A-blokk, Ålesund