Linda Mentzoni Granmo

Seniorkonsulent/ Sekretær Viserektor NTNU Ålesund Kommunikasjonsavdelingen
70161301 99016828

Bakgrunn og aktiviteter

Tlf +47 70 16 13 01/ 99 01 68 28

Kontor: K240

Sekretær for Viserektor NTNU i Ålesund

Arrangement