Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder

Metallurgiske prosessers termodynamikk: heterogene likevekter, legeringssystemers og slaggers termodynamikk og faseforhold.

Fremstilling av metaller, legeringer og karbider fra oksydiske eller sulfidiske malmer:

Kinetikk, karbotermisk reduksjon og elektrisk smelting.

Bruk av naturgass til metallurgiske formål

Lenker:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner