Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sandnes, Frode Eika; Begnum, Kyrre; Burgess, Mark. (2006) Network and System Administration Research Surveys vol. 3. Høgskolen i Oslo og Akershus. 2006. ISBN 82-579-4537-4. HiO-rapport (21).
  • Sandnes, Frode Eika; Begnum, Kyrre; Burgess, Mark. (2004) Network and System Administration Research Surveys vol. 1. Høgskolen i Oslo og Akershus. 2004. ISBN 82-579-4378-9. HiO-rapport (24).

Del av bok/rapport

  • Sangar, Disha; Haugerud, Hårek; Yazidi, Anis; Begnum, Kyrre Matthias. (2019) A Decentralized Approach for Homogenizing Load Distribution in Cloud Data Center Based on Stable Marriage Matching. 11th ACM International Conference on Management of Digital EcoSystems.