Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen. (2019) Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 9788215032504.
 • Bunkholdt, Vigdis; Kvaran, Inge. (2015) Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 9788205477179.
 • Kvaran, Inge; Holm, Jan. (2012) Barnevernsfaglig miljøterapi. Cappelen Damm AS. 2012. ISBN 978-827634-972-6.
 • Moxnes, kari; Kaul, hjørdis; levin, irene; Kvaran, Inge. (2001) Skilsmissens mange ansikter. Om barns og foreldres erfaringer med skilsmisse. 2001. ISBN 8276344038.

Del av bok/rapport

 • Herberg, Eva Berthling; Kvaran, Inge. (2019) Barnevernspedagogutdanningen og profesjonsutøvelse i historisk perspektiv. Barnevernspedagog : en grunnbok.
 • Storhaug, Anita S.; Kvaran, Inge. (2019) Helhetlig forståelse av barn og familier - i en barnevernsfaglig kontekst. Barnevernspedagog : en grunnbok.
 • Kvaran, Inge. (2018) Barnevern og skole - samarbeid for barnets beste. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst.
 • Kvaran, Inge. (2010) Teoretisk perspektiver for å forstå barns utvikling og oppvekst. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.
 • Kvaran, Inge. (2009) Miljøterapi og miljøterapeutisk arbeid. Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier. Utvalgte tema.
 • Kvaran, Inge. (2003) Sosialpedagogikken i Norge. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon.
 • Kvaran, Inge; Sivertsen, Kirsten Jæger. (2003) Forord til norsk utgave. Sosialpedagogikk : grunnlagstenkning, kunnskap og refleksjon.
 • Kvaran, Inge. (2001) Det koster å være barn : økonomiske konsekvenser for barn av skilsmisse. Skilsmissens mange ansikter.
 • Kvaran, Inge. (1997) Institusjonsarbeid med barn og unge. Barnevernet : mangfold og mening.

Rapport/avhandling