Bakgrunn og aktiviteter

Schulz, Christian; Kumelj, Tjasa; Karlsen,Emil, Almaas, Eivind.(2020) Genome-scale metabolic modelling when changes in environmental conditions affect biomass composition.bioRXiv preprint.doi:https://doi.org/10.1101/2020.12.03.409565

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner