Bakgrunn og aktiviteter

John Krogstie har en PhD (1995) og mastergrad (1991) innen informasjonssystemer fra NTNU. Han jobber der som professor innen  informasjonssystemer ved IDI - Institutt for datateknologi og informatikk, der han er Instituttleder.  John Krogstie er norsk representant og tidligere nest-leder i IFIP TC8, og ledet IFIP WG 8.1 innen design og evaluering av informasjonssystemer (2010-2015). Hans forskningsinteresser er modellering av informasjonssystemer, information systems engineering, kvalitet av modeller og modelleringsspråk, eForvaltning og bærekraftige smart byer. Han har publisert mer enn 350 artikler i journaler, bøker og konferanser siden 1991. H-index (per januar 2021) er 48, G-index er 81  ifølge Google Scholar.

 

(Foto: Geir Mogen/NTNU).