Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Viggen, Kristin; Landrø, Tora. (2012) Reflekterende samtaler i fengsel - ansattes erfaringer. 2012. ISBN 978-82-7877-218-8.

Del av bok/rapport

  • Viggen, Kristin. (2018) Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler.
  • Viggen, Kristin; Nordstrand, Mari. (2011) Bruk av kritisk refleksjon i veiledning ved hjelp av Lehmanns modell. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

Rapport/avhandling

  • Viggen, Kristin; Johansen, Karl Johan; Berg, Anita; Nilsen, Geir Sigmund; Ask, Torunn Alise; Johansen, Oddbjørn; Storhaug, Anita S.; Kvammen, Mette Fløystad; Bønnhoff, Heidi Esma Dahl. (2015) Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. 2015.
  • Dalby, Lise; Dyrlid, Linda Marie; Viggen, Kristin. (2013) Det viktigste er å ha en jobb : om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge. 2013. ISBN 978-82-7877-234-8.
  • Viggen, Kristin; Landrø, Tora. (2012) Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel. Evalueringsrapport høsten 2012. 2012. ISBN 978-82-7877-221-8.
  • Dalby, Lise; Viggen, Kristin; Nordstrand, Mari. (2010) Fra tanke til handling ... ? bruk av kritisk refleksjon i veiledning. 2010. ISBN 9788275702133.
  • Viggen, Kristin. (2006) Ansvarsgruppemodellen som samarbeidsverktøy for klienter under rehabilitering ved Larmidt vinteren 2006. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251921473.