Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Lege i spesialisering psykiatri. Klinisk erfaring i rusmedisin, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin og legevakt.

Utdanning

Cand.med. 2010, NTNU.

Stipendiat i Åtferd og Helse, ISM/HUNT 2014 -. Felles PhD med Australian National University, ANU.

Forskning

Helsetjenesteforskning, sosialepidemiologi, multimorbiditet.

PhD-prosjektet har tittelen «Multimorbiditet, operasjonalisering og sosialepidemiologi». Låg sosioøkonomisk posisjon, er assosiert med dårlegare mental og fysisk helse enn dei i høg sosial posisjon.

Eg definerar multimorbiditet på ulike vis og undersøker forekomsten av desse måla på multimorbiditet i ei generell befolkning. Eg ser på korleis desse er assosiert med sosial posisjon, kjønn og alder. I tillegg skal eg sjå på korleis multimorbiditet og forklaringsfaktorane er assosiert med død.

Data er frå den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, gjennomført i 2006-08. Eg har laga ei liste over alle kroniske tilstandar i HUNT3, som ein kan bruke til å lage ulike mål for multimorbiditet.

Vegleiarar: Erik R Sund, Steinar Krokstad, Johan H. Bjørngaard og Kirsty Douglas, ANU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner