Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Lege. Klinisk erfaring i rusmedisin, nevrologi og fys.med. og rehabilitering, allmennmedisin og legevakt.

Utdanning

Cand.med. 2010, NTNU.

Stipendiat i Åtferd og Helse, ISM/HUNT 2014 -. Samarbeid med Australian National University, ANU.

Forskning

Helsetjenesteforskning, sosialepidemiologi, multimorbiditet.

 

PhD-prosjektet har tittelen «Multimorbiditet, operasjonalisering og sosialepidemiologi». Menneske med låg sosial status, har gjennomsnittleg dårlegare mental og fysisk helse.

Eg definerar multimorbiditet på ulike vis og undersøker forekomsten av desse måla på multimorbiditet i ei generell befolkning. Eg ser på korleis desse er assosiert med sosial status, kjønn og alder. I tillegg skal eg sjå på korleis multimorbiditet og forklaringsfaktorane er assosiert med død.

Data er frå den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT, gjennomført i 2006-08. Eg har laga ei liste over alle kroniske tilstandar i HUNT3, som ein kan bruke til å lage ulike mål på multimorbiditet.

Vegleiarar: Erik R Sund, Steinar Krokstad, Johan H. Bjørngaard og Kirsty Douglas, ANU.