Bakgrunn og aktiviteter

Dette er mine oppgaver

 • Fast lønn
 • Egenmelding
 • Permisjoner
 • Arbeidsavtaler
 • Forlengelser av stipendiat/postdoktor
 • Ferie 
 • Eurocard

 

Kontaktperson for

 • Institutt for lærerutdanning
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap
 • Institutt for psykologi
 • Institutt for pedagogikk og livslanglæring
 • Institutt for sosialantopologi
 • Institutt for geografi
 • Institutt for sosialt arbeid