Kristin Krogh Arnesen

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

kristin.arnesen@ntnu.no
73412948 Akrinn, T04.421, Kalvskinnet