Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Seip (1962) har vært  professor ved Institutt for matematiske fag siden 1993. Han har vært instituttleder (1997 – 2001) og prodekan  for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (2006 – 2012). Han er medlem i analysegruppen. Seip er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU. Hans forskningsområder er for tiden operatorrelatert funksjonsteori og analytisk tallteori.

Se engelsk side for mer informasjon.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner