Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Gjetmundsen, Magnus. (2014) Dokumentasjon av biogassanlegget på Tomb VGS. 2014. IMT Rapport serie (55).