Bakgrunn og aktiviteter

Knut H. Sørensen er professor  emeritus (teknologi- og vitenskapsstudier). Han er utdannet som sivilingeniør (teknisk fysikk) NTNU (NTH) i 1976 og dr. ing. (organisasjons- og arbeidslivsfag) NTNU (NTH) 1982.

Min Side

Mer informasjon finnes på den engelskspråklige siden.

Se også https://www.researchgate.net/profile/Knut_Sorensen2

https://scholar.google.no/citations?user=_kP2fwcAAAAJ&hl=en

https://ntnu-no.academia.edu/KnutS%C3%B8rensen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sørensen, Knut Holtan; Traweek, Sharon. (2022) Questing Excellence in Academia. A Tale of Two Universities. Routledge. 2022. ISBN 9780429290633.
 • Sørensen, Knut Holtan; Faulkner, Wendy; Rommes, Els. (2011) Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928465.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.
 • Sørensen, Knut Holtan; Williams, Robin. (2002) Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces, & Tools. 2002. ISBN 1-84064-649-7.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Similar concerns, different styles? Technology studies in Europe. 1999. ISBN 92-828-7262-9.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) The spectre of participation. Technology and work in a welf are state. 1998. ISBN 82-00-42309-3.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
 • Lie, Merete; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Making technology our own? : domesticating technology into everyday life. 1996.
 • Andersen, Håkon With; Sørensen, Knut Holtan. (1992) Frankensteins dilemma - en bok om teknologi, miljø og verdier. 1992. ISBN 82-417-0060-1.

Del av bok/rapport

 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2022) Smart Technologies and Gender: A Never-Ending Story. The Routledge Handbook of Smart Technologies: An Economic and Social Perspective.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2019) "Mas, mas, mas - over hele linja". Universitetskamp.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2016) Innovasjonspolitikk og nyskapningspraksiser. Det norske samfunn.
 • Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2015) Preparing for new solar cells through integrated research: challenges in translating social robustness into the selection of materials. Practices of Innovation and Responsibility: insights from methods, governance and action.
 • Sørensen, Knut Holtan; Melby, Kari. (2011) Fra kunnskap til dyd? Om tverrfaglighet som kompetanseutfordring. Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2010) Det norske samfunn: Et innovasjonssystem?. Det norske samfunn.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2009) The role of social science in engineering. Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Vol 9 av Handbook of Philosophy of Science.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2008) Aktørnettverksteori. Sosiologisk leksikon.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
 • Silverstone, Roger; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Towards the 'Communication Society'. Media, Technology and Everyday Life in Europe.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Domestication: The enactment of technology. Domestication of media and technology.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Jakten på innovasjon: Fra nasjonsbygging til dot.com. Det norske samfunn.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2004) "Jishu Zhengce de Xin Jiangou" (Towards a New Architecture of Technology Policy). Jishu de Shehui Xinchebg (Social Shaping of Technology).
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Kvantitet og kvalitet. Strategier for å løse "jenter og data"-problemet. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Don't girls want to have fun? Designing multimedia for women. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Feminism for profit? Public and private gender politics in multimedia. Knut H. Sørensen & Robin Williams, eds: Shaping technology, guiding policy: Concepts, spaces and tools.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Love, Duty and the S-Curve. An Overview of some current Literature on Gender and ICT. Digital divides and inclusion measures. A review of literature and statistical trends of gender and ICT, eds. Knut H. Sørensen & James Stewart.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Providing, pushing and policing. Towards a new architecture of technology policy. Andrew Jamison & Harald Rohracher, eds: Technology studies & sustainable development.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Tid for tverrfaglighet? Jakten på vennligsinnede spesialister. Forskning på tvers. Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2001) Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2000) Feminism for profit? Gender politics in the Norwegian multimedia industry. Concepts, spaces, and tools: Recent developments in social shaping research.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2000) Social shaping on the move?`On the policy relevance of the social shaping of technology perspective. Concepts, spaces and tools: Recent developments in social shaping research.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe; Hatling, Morten. (2000) Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Between Understanding and Trust. The Public, Science and Technology.
 • Hatling, Morten; Sørensen, Knut Holtan. (1998) Social constructions of user participation. The spectre of participation. Technology and work in a welf are state.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) A sociotechnical legacy? A note on trajectories and traditions in Norwegian research on technology and work. The spectre of participation. Technology and work in a welf are state.

Rapport/avhandling