Bakgrunn og aktiviteter

Knut H. Sørensen er professor i teknologi- og vitenskapsstudier. Han er utdannet som sivilingeniør (teknisk fysikk) NTNU (NTH) i 1976 og dr. ing. (organisasjons- og arbeidslivsfag) NTNU (NTH) 1982. Sørensen er for tiden leder for PhD-programmet i tverrfaglige kulturstudier.

 

Undervisning

Sørensen har forskningstermin i 2017

Mer informasjon finnes på den engelskspråklige siden.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sørensen, Knut Holtan; Faulkner, Wendy; Rommes, Els. (2011) Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928465.
  • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
  • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
  • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.
  • Sørensen, Knut Holtan; Williams, Robin. (2002) Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces, & Tools. 2002. ISBN 1-84064-649-7.
  • Sørensen, Knut Holtan. (1998) The spectre of participation. Technology and work in a welf are state. 1998. ISBN 82-00-42309-3.
  • Lie, Merete; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Making technology our own? : domesticating technology into everyday life. 1996.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling