Bakgrunn og aktiviteter

Knut H. Sørensen er professor i teknologi- og vitenskapsstudier. Han er utdannet som sivilingeniør (teknisk fysikk) NTNU (NTH) i 1976 og dr. ing. (organisasjons- og arbeidslivsfag) NTNU (NTH) 1982. Sørensen er for tiden leder for PhD-programmet i tverrfaglige kulturstudier.

Min Side

Mer informasjon finnes på den engelskspråklige siden.

Se også https://www.researchgate.net/profile/Knut_Sorensen2

https://scholar.google.no/citations?user=_kP2fwcAAAAJ&hl=en

https://ntnu-no.academia.edu/KnutS%C3%B8rensen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sørensen, Knut Holtan; Faulkner, Wendy; Rommes, Els. (2011) Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928465.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
 • Aschehoug, Øyvind; Sørensen, Knut Holtan; Hestnes, Anne Grete; Novakovic, Vojislav; Matusiak, Barbara; Ryghaug, Marianne; Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Stene, Jørn; Bye, Robert. (2007) Smarte energieffektive bygninger. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2237-1.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.
 • Sørensen, Knut Holtan; Williams, Robin. (2002) Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces, & Tools. 2002. ISBN 1-84064-649-7.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Similar concerns, different styles? Technology studies in Europe. 1999. ISBN 92-828-7262-9.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) The spectre of participation. Technology and work in a welf are state. 1998. ISBN 82-00-42309-3.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
 • Lie, Merete; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Making technology our own? : domesticating technology into everyday life. 1996.
 • Andersen, Håkon With; Sørensen, Knut Holtan. (1992) Frankensteins dilemma - en bok om teknologi, miljø og verdier. 1992. ISBN 82-417-0060-1.

Del av bok/rapport

 • Sørensen, Knut Holtan. (2016) Innovasjonspolitikk og nyskapningspraksiser. Det norske samfunn.
 • Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2015) Preparing for new solar cells through integrated research: challenges in translating social robustness into the selection of materials. Practices of Innovation and Responsibility: insights from methods, governance and action.
 • Sørensen, Knut Holtan; Melby, Kari. (2011) Fra kunnskap til dyd? Om tverrfaglighet som kompetanseutfordring. Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2010) Det norske samfunn: Et innovasjonssystem?. Det norske samfunn.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2009) The role of social science in engineering. Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Vol 9 av Handbook of Philosophy of Science.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2008) Aktørnettverksteori. Sosiologisk leksikon.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2008) Politikk for høyere utdanning i Norge: Mellom størrelse og beliggenhet. Utdanning - venstre om! Fra forsvarstiltak til radikal kunnskapspolitikk.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe. (2007) Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
 • Rasmussen, Bente; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Gjøren og laden - kan vi omorganisere organisasjonsteorien?. Organisasjonsteori på norsk.
 • Silverstone, Roger; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Towards the 'Communication Society'. Media, Technology and Everyday Life in Europe.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Domestication: The enactment of technology. Domestication of media and technology.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Jakten på innovasjon: Fra nasjonsbygging til dot.com. Det norske samfunn.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2004) "Jishu Zhengce de Xin Jiangou" (Towards a New Architecture of Technology Policy). Jishu de Shehui Xinchebg (Social Shaping of Technology).
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Kvantitet og kvalitet. Strategier for å løse "jenter og data"-problemet. Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Don't girls want to have fun? Designing multimedia for women. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Feminism for profit? Public and private gender politics in multimedia. Knut H. Sørensen & Robin Williams, eds: Shaping technology, guiding policy: Concepts, spaces and tools.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Love, Duty and the S-Curve. An Overview of some current Literature on Gender and ICT. Digital divides and inclusion measures. A review of literature and statistical trends of gender and ICT, eds. Knut H. Sørensen & James Stewart.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Providing, pushing and policing. Towards a new architecture of technology policy. Andrew Jamison & Harald Rohracher, eds: Technology studies & sustainable development.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Social shaping on the move? On the policy relevance of the social shaping perspective. Knut H. Sørensen & Robin Williams, eds. (2002): Shaping technology, guiding policy.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Tid for tverrfaglighet? Jakten på vennligsinnede spesialister. Forskning på tvers. Tverrfaglige forskningsprosjekter ved NTNU.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2001) Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2000) Feminism for profit? Gender politics in the Norwegian multimedia industry. Concepts, spaces, and tools: Recent developments in social shaping research.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2000) Social shaping on the move?`On the policy relevance of the social shaping of technology perspective. Concepts, spaces and tools: Recent developments in social shaping research.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe; Hatling, Morten. (2000) Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Between Understanding and Trust. The Public, Science and Technology.
 • Hatling, Morten; Sørensen, Knut Holtan. (1998) Social constructions of user participation. The spectre of participation. Technology and work in a welf are state.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) A sociotechnical legacy? A note on trajectories and traditions in Norwegian research on technology and work. The spectre of participation. Technology and work in a welf are state.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) Demokrati, vitenskap og ekspertise. Vitenskap og virkelighet. Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) Disiplinering og tverrfaglighet. Vitenskap og virkelighet. Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) Engineers transformed: From managers of technology to technological consultants?. The spectre of participation. Technology and work in a welf are state.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) Hvordan er vitenskap mulig?. Virkelighet og vitenskap. Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1997) Den nye tverrfagligheten : fra polyteknisk generalist til polyvalent spesialist. Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet.
 • Aune, Margrethe; Hubak, Marit; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Holdninger og atferd, virkemidler og motivasjon. ENØK i bygninger.

Rapport/avhandling

 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes. (2018) "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. 2018.
 • Korsnes, Marius; Sørensen, Knut Holtan. (2017) Striving for a Norwegian Low Emission Society post 2050: Three Scenarios. 2017.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2017) Virker de? Virkemidler for energieffektivisering med vekt på bygninger. 2017.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) En ujevn utvikling. Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger ved NTNU 2004-2014. 2016.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette. (2005) Cyberfeminism revisited: Is ICT either feminine or masculine?. 2005. STS arbeidsnotat/ working paper (3/2005).
 • Gansmo, Helen Jøsok; Nordli, Hege; Sørensen, Knut Holtan. (2003) The Gender Game. A study of Norwegian Computer Game Designers. 2003. STS arbeidsnotat/ working paper (1/03).
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Needs, roles and participation. A review of social science literature on users in technological design. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (58/02).
 • Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Implementing sustainability in smart buildings. An overview of social science approaches. 2002. STS-rapport (12/02).
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Artikkelskriving for begynnere. 2002. STS-rapport (6/02).
 • Elzen, Boelie; Jørgensen, Ulrik; Sørensen, Knut Holtan; Thomassen, Øyvind. (2001) Tackling transportation problems around the world. Case studies used in the INTEPOL project. 2001.
 • Elzen, Boelie; Sørensen, Knut Holtan; Jørgensen, Ulrik; Thomassen, Øyvind. (2001) Towards an interactive technology policy. Implications from the social shaping of mobility and transport policies for a new technology policy paradigm. 2001.
 • Moltu, Berit; Monteiro, Eric; Sørensen, Knut Holtan. (2000) "BPR is dead! Long live the process!" The uptake of Business process Reengineering in Norway. 2000. STS-rapport.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Rush-hour blues or the whistle of freedom? Understanding modern mobility. 1999. STS-rapport.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Similar concerns, different styles? Technology studies in Europe, vol. 2. 1999. ISBN 92-828-7262-9. COST Social Science.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1996) Learning technology, constructing culture : socio-technical change as social learning. 1996. STS arbeidsnotat/ working paper (18/96).